Trái chín- Tranh Lê Trọng Nghĩa

By

Tác phẩm: Trái chín
Chất liệu: Acrilic

                   Trai chin

                                                                     Lê Trọng Nghĩa

                                                         09-2002

More...

TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC

By

  

trien lam mi thuat Nam MT

Tác phẩm: Mầm Sống
Lê Trọng Nghĩa
Chất liệu: Đá

 

( Tác phẩm tham dự triển lãm Mĩ thuật nam miền Trung - Tây nguyên tháng 8. 2009 )

trien lam mi thuat Nam MT

Lê Trọng Nghĩa và các SV mĩ thuật 

  

More...

TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC

By

CÁC TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC- LÊ TRỌNG NGHĨA
(kích chuột vào để xem kích thước đầy đủ của hình)
 
    tuong 
     
  tuong   
     

More...

Tranh -Đồ họa vi tính

By

Tác phẩm: Phơi mình
Lê Trọng Nghĩa


                          

 

 

 

  Tác Phẩm: Nhìn tôi đau khổ
  Lê Trọng Nghĩa

                  

 

 

                                             Tác phẩm: Hai mặt đen trắng
                                     Lê Trọng Nghĩa                                           

                                       

 

 

 

                      

                   

                                       Tác Phẩm: Trái chín
                                       Lê Trọng Nghĩa

                                        

 Tác phẩm: Khỏa thân 1
LÊ TRỌNG NGHĨA

 Tác phẩm: Khỏa thân 2
LÊ TRỌNG NGHĨA

 

 

More...

Tranh

By


Tác phẩm: Trái vàng
Tranh in độc bản

Lê Trọng Nghĩa

                   tranh docban

 
            (Tác phẩm được lưu giữ ở Trung tâm Mĩ thuật đương đại Hà Nội )

 

 

                                    

                                                                      Tác phẩm: Khát vọng hiến dâng
                                                                  LÊ TRỌNG NGHĨA

 

More...