Tranh


Tác phẩm: Trái vàng
Tranh in độc bản

Lê Trọng Nghĩa

                   tranh docban

 
            (Tác phẩm được lưu giữ ở Trung tâm Mĩ thuật đương đại Hà Nội )

 

 

                                    

                                                                      Tác phẩm: Khát vọng hiến dâng
                                                                  LÊ TRỌNG NGHĨA

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11204','kn8eilfqm9ca52qggtq27dtrk6','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-23 07:43:36','/a176323/tranh.html')